Råsten Byggnation

I Råsten Byggnation har vi den stora och breda erfarenheten i att renovera eller bygga hela hus.

Fredrik som leder verksamheten har under stor del av sitt yrkesverksamma liv bedrivit byggverksamhet och exploatering av tomter och hela bostadsområden.

Vi gör de små lagningarna till hela husbyggnationer. Vid mindre byggnationer använder vi oss ofta av våra lättpresenterade och lättförstådda prismodeller. Vid större renoveringar och byggnationer lämnar vi offert.

För Prismodeller och prisexempel, Välkommen att kontakta oss!