Tomter & Markområden

Vi har stor erfarenhet av så kallade förädlingar genom avstyckningar och bebyggelse vid exploatering av tomt och markområden. Kontaktnätet för att hitta rätt beslut, konsulter eller underleverantörer är stort. Vill du sälja en eller flera tomter, renoveringshus eller större mark för avstyckning kan vi vara den perfekta köparen eller partnern. Vi köper tomter och markområden över stora delar av Sverige. Kontakta oss för ett första samtal om möjligheterna.

Det är idag vi skapar morgondagens framgång!